• darkblurbg

Voorstellen uit het Belastingplan 2020

Gepubliceerd op: 18-09-2019

De volgende wijzigingen uit het ‘Belastingplan 2020‘ gaan in op 1 januari 2020, tenzij anders vermeld:

Voorstellen uit het Belastingplan 2020

De volgende wijzigingen uit het ‘Belastingplan 2020‘ gaan in op 1 januari 2020, tenzij anders vermeld:

 

 

Al in 2020 twee IB-tariefschijven van 37,35% en 49,5%;

Afbouw zelfstandigenaftrek in 8 stappen van € 250 per jaar en 1 stap van € 280, zodat in 2028 de aftrek € 5.000 bedraagt;

Verhoging algemene heffingskorting en de arbeidskorting;

Meer vrije ruimte: 1,7% over eerste € 400.000 loonsom plus 1,2% over de resterende loonsom;

De grondslag voor de berekening van de korting op producten uit het eigen bedrijf wordt de waarde in het economisch verkeer van die producten;

Andere voorgestelde maatregelen zijn onder meer:

 

Gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor de kosten van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG);

  • Aangifte en afdracht over eindheffingsbestanddelen moet uiterlijk bij de loonaangifte van het tweede loontijdvak plaatsvinden (nu nog uiterlijk het eerste loontijdvak);
  • Gedeeltelijke terugdraaiing van beëindiging overgangsrecht saldolijfrenten;
  • Invoering jaarlijkse indexatie van de vrijwilligersregeling;
  • Verlaagd btw-tarief voor digitale uitgaven.

 

Delen?