• darkblurbg

Startpunt 2021

Gepubliceerd op: 15-01-2021

Krake Adviesbureau ondersteunt u bij fiscale en financiële zaken. Daarom hebben wij in deze digitale nieuwjaarsbrief de belangrijkste wijzigingen per 1 januari in wet- en regelgeving overzichtelijk voor u op een rij gezet. Ook attenderen we u op enkele actiepunten, die aan het begin van het jaar nodig zijn. In dit ‘Startpunt 2021‘ vindt u onder meer de volgende actuele thema’s:

Tozo 3.0 zonder vermogenstoets (pagina 5 )

U kunt bij uw woongemeente nog tot 1 juli 2021 Tozo 3.0 aanvragen. Dat kan tot en met maart 2021 zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Tozo 3.0 bestaat – net als Tozo 1.0 en Tozo 2.0 – uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%.

Hebt u gebruikgemaakt van de Tozo-lening? Dan mag u later beginnen met aflossen en u mag langer doen over de terugbetaling.

 

Afbouw verruimde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uitgesteld (pagina 6)

Tot 1 juli 2021 kunt u ook gebruikmaken van de TVL-regeling. Tot 1 april 2021 bij een omzetverlies van tenminste 30%.

Het subsidiepercentage is vernieuwd en afhankelijk geworden van uw omzetderving.

De regeling staat open voor álle bedrijven die aan de voorwaarden voldoen en er zijn speciale tegemoetkomingen voor de horeca en de evenementensector en de detailhandel met seizoen gevoelige voorraden.

 

Saneer uw schulden en voorkom een faillissement (pagina 7)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden.

Deze nieuwe wet helpt u om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden uw schulden gesaneerd en kunt u een faillissement mogelijk voorkomen.

 

Thuiswerken nu en na corona (pagina 12)

De verwachting is dat het thuiswerken ook na corona gangbare praktijk zal blijven.

Wilt u uw werknemers thuis laten werken, dan moet u op grond van het Arbobesluit zorgen dat zij ook thuis een veilige werkplek hebben.

Ook staan we stil bij de fiscale faciliteiten die u hierbij kunt benutten.

 

Aanvragen NOW 3.0 tweede tijdvak (pagina 13)

In het tweede tijdvak van NOW 3.0 (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom.

U kunt voor dit tijdvak vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021 NOW 3.0-subsidie aanvragen.

 

Gewijzigde overdrachtsbelasting (pagina 18)

Starters en doorstromers op de woningmarkt die aan de voorwaarden voldoen, hoeven geen overdrachtsbelasting (OVB) te betalen bij de aankoop van een woning.

Maar koopt u een woning die u niet als hoofdverblijf gaat gebruiken, dan betaalt u geen 2% maar 8% OVB!

 

Kunnen wij u nog van dienst zijn?
Wij hopen van harte dat u dit ‘Startpunt 2021’ zult gebruiken bij het anticiperen op en maken van de keuzes voor u en/of uw onderneming.

Mocht u vragen hebben over deze brief of het ‘Startpunt 2021’, bel en mail ons dan. Wij geven u graag advies op maat.

 

Download de gehele brochure

 

Delen?