• darkblurbg

Start UBO-register

Gepubliceerd op: 25-08-2020

Het UBO-register dat moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering, zal op 27 september 2020 in werking treden.

Het register bevat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners, UBO) die uiteindelijk voor 25% of meer
eigenaar zijn – of zeggenschap hebben over – onder meer bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook
over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. De informatie betreft
onder meer de naam van de UBO(‘s), geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het
gehouden belang. Deze informatie is vervolgens publiek toegankelijk.

De Kamer van Koophandel zal het UBO-register beheren. U hebt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel
18 maanden de tijd om de gegevens in het UBO-register te laten vastleggen.

Registratieplicht
Gedurende de eerste maanden zal de Kamer van Koophandel alle registratieplichtigen aanschrijven met
het verzoek hun UBO(‘s) binnen de gestelde termijn te registreren. Nieuw op te richten vennootschappen 
moeten na inwerkingtreding van het wetsvoorstel hun UBO(’s) gelijktijdig registreren met de inschrijving in het
Handelsregister. Registratie van de UBO(’s) zal bovendien een voorwaarde worden voor het verstrekken van een
KvK-nummer.

 

Delen?