• darkblurbg

Ondernemer en de auto

Gepubliceerd op: 21-02-2019

De belastingaangifte van 2018 komt eraan. Tijd om je te oriënteren op verschillende aftrekposten. Hoe zit het ook alweer met de auto van de zaak?

Veel ondernemers leggen heel wat kilometers af in hun auto. Hoeveel belasting je over je auto moet betalen of mag aftrekken, is afhankelijk van de vraag of de auto behoort tot het vermogen van je bedrijf of tot je privévermogen.

Wij zetten de belangrijkste regels voor zakelijke rijders voor je op een rij.

Auto: zakelijk gebruik en privé

Ben je ondernemer en gebruik je je auto minder dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden, dan geldt jouw wagen voor de inkomstenbelasting automatisch als een auto van de zaak.

Rijd je meer kilometers privé, dan mag je kiezen of je de auto beschouwt als zakelijk of privévermogen.

Privé-auto voor zakelijke ritten

Als je je privé-auto ook voor je bedrijf gebruikt, mag je voor elke zakelijke rit 19 cent per kilometer aftrekken bij de belastingaangifte. Dit bedrag geldt ook als je een auto huurt voor je bedrijf.

Privé ritten met auto van de zaak

Rijd je een auto van jouw bedrijf, dan mag je de autokosten aftrekken van de winst. Gebruik je de auto ook voor privéritten, zoals een bezoek aan vrienden, de boodschappen of een weekendje weg, dan moet je een bedrag bij de winst optellen voor privégebruik, de zogeheten bijtelling. Dit is een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

Bijtelling is niet nodig als je het afgelopen jaar minder dan 500 privékilometers hebt afgelegd. Dit moet je wel kunnen aantonen met een sluitende kilometeradministratie.

Inkomstenbelasting: bijtelling voor privé-gebruik

Hoeveel je als bijtelling moet verrekenen hangt af van het type auto, de waarde ervan en de datum waarop het kenteken is afgegeven.

Voor auto’s waarvan het kenteken voor het eerst in 2018 is afgegeven, gelden er in twee tarieven: 4 procent voor volledig elektrische auto’s en 22 procent voor alle overige auto’s; inclusief hybride auto’s.

Voor auto’s waarvan het kenteken eerder is afgegeven, moet je vijf jaar achter elkaar de bijtelling van het betreffende jaar toepassen.

Is bijvoorbeeld het eerste kenteken van de benzineauto waarin jij rijdt in februari 2016 afgegeven en gold voor deze auto toen een bijtelling van 15 procent, dan geldt dat percentage nog tot januari 2021. Daarna wordt een nieuw percentage vastgesteld, volgens de dan geldende normen.

Het kan ook minder gunstig uitpakken.  In 2017 is het normale bijtellingspercentage namelijk verlaagd van 25 naar 22 procent. Valt jouw auto in deze categorie en is deze in februari 2016 voor het eerst op naam gesteld, dan moet je tot februari 2021 elk jaar 25 procent van de cataloguswaarde optellen bij je inkomen.

Youngtimers bij de belastingaangifte 

Voor auto’s die ouder zijn dan vijftien jaar, geldt een bijtelling van 35 procent van de waarde van de auto in het economisch verkeer, ofwel de dagwaarde. Je hoeft dan dus niet uit te gaan van de cataloguswaarde.

Auto: btw

Als ondernemer betaal je voor zakelijke uitgaven btw. Deze mag je aftrekken van de btw die je zelf in rekening brengt: voorbelasting genoemd.

Hoeveel btw je mag aftrekken, hangt er onder andere van af of je je auto rekent tot je bedrijfsvermogen of je privévermogen.

Auto is van het bedrijf

Als je de auto volledig tot je bedrijfsvermogen rekent, mag je de btw over de aanschaf, het onderhoud en het gebruik aftrekken als voorbelasting, voor zover je de auto gebruikt voor omzet die met btw is belast (daarover later meer).

… wel btw betalen over privégebruik

Als je de auto ook privé gebruikt, moet je over dit privégebruik wel btw betalen. Ritjes van je huis naar kantoor en vice versa vallen hier ook onder. Hiervoor moet je een goede kilometeradministratie bijhouden.

Houd je de ritten niet bij, dan moet voor privégebruik een vast bedrag aan btw betalen: 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto. Dit is de nieuwprijs van de auto, inclusief accessoires, btw en bpm.

Stel je hebt een auto gekocht met een cataloguswaarde van 40.000 euro, inclusief btw en bpm en je hebt de btw op de aankoop, onderhoud en het gebruik van de auto volledig afgetrokken.

Gebruik je de wagen ook voor privéritten en heb je geen sluitende kilometeradministratie, dan moet je voor dit privégebruik dus 1.080 euro btw betalen (2,7 procent van 40.000 euro).

Vindt het privégebruik plaats pas na vier jaar nadat je de auto in gebruik hebt genomen, dan geldt een verlaagde bijtelling van 1,5 procent.

Ook als je bij de aankoop van de auto geen btw hebt afgetrokken – omdat je de auto bijvoorbeeld van een particulier hebt gekocht – mag je uitgaan van 1,5 procent btw over het privégebruik.

Koop je de auto later in het jaar, dan moet je de btw naar rato berekenen. Dus als je de auto op 1 juli 2018 hebt aangeschaft, betaal je de helft van het bedrag dat je normaal aan btw zou moeten betalen.

Is een deel van je omzet vrijgesteld van btw, dan mag je dit bedrag evenredig verlagen. Is bijvoorbeeld 25 procent van je omzet niet belast met btw, dan mag je ook maar een kwart van het bijtellingsbedrag in mindering brengen.

Auto was al eerder in bezit

Had je al een eigen auto en wil je deze alsnog aanmerken tot auto van de zaak, dan mag je de btw die je hebt betaald bij de aankoop van je auto niet alsnog als voorbelasting aftrekken. Je bezat de auto immers al voordat je je bedrijf startte.

Wel mag je de btw op de kosten voor onderhoud, reparatie en gebruik aftrekken; uiteraard voor zover je de auto gebruikt voor omzet die met btw is belast.

Zakelijke ritten in privé-auto

Maak je zakelijke ritten in een auto die tot je privévermogen hoort, dan kun je de btw over het onderhoud en gebruik (dus niet op de aankoop!) aftrekken bij de belastingaangifte, voor zover je de auto gebruikt voor belaste omzet.

Hierbij is het percentage zakelijke kilometers ten opzichte van het totaal aantal afgelegde kilometers leidend. Was afgelopen jaar bijvoorbeeld de helft van het aantal verreden kilometers zakelijk, dan moet je de helft van de betaalde btw aan de garage aftrekken als voorbelasting, ervan uitgaand dat je voor al jouw activiteiten btw in rekening brengt.

Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Zijn niet alle activiteiten btw-plichtig, dan moet je nog een extra correctie toepassen: de verschuldigde btw mag je naar rato van belaste omzet aftrekken.

Geen kilometeradministratie? Vaste bijtelling btw

Heb je geen kilometeradministratie bijgehouden voor de zakelijke ritten in je privé-auto, dan mag je alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken bij de belastingaangifte. Maar moet je aan het eind van het jaar een correctie toepassen wegens privégebruik.

Ook hierbij geldt dan een vast tarief: je moet 1,5 procent van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw.

Koop je de auto later in het jaar, bereken dan de btw naar rato. Dus als je de auto op 1 juli 2018 hebt aangeschaft, betaal je de helft van het bedrag dat je normaal aan btw zou moeten betalen.

Is een deel van je omzet vrijgesteld van btw, dan mag je dit bedrag evenredig verlagen. Is bijvoorbeeld 25 procent van je omzet niet belast met btw, dan mag je een kwart van het bijtellingsbedrag in mindering brengen.

Keuze zakelijk / privé kan variëren

De keuze ‘zakelijk’ of ‘privé’ mag overigens voor de inkomsten- en omzetbelasting verschillen. Dus als je er bij de belastingaangifte voor kiest om je auto voor de inkomstenbelasting als zakelijk te beschouwen, mag je deze voor de btw onder privévermogen scharen en vice versa.

 

Delen?