• darkblurbg

Modernisering Kleine Ondernemersregeling

Gepubliceerd op: 23-07-2019

Sinds 1 juni jl. kan je kiezen voor de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020. Doe je nu geen btw-aangifte omdat je gebruikmaakt van de ontheffing administratieve verplichtingen en is jouw jaaromzet minder dan € 20.000? Je valt dan per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe KOR. Wil je of kan je geen gebruik meer maken van de KOR, dan moet je je tijdig afmelden. Ook rechtspersonen kunnen van de nieuwe regeling gebruiken. Hierna geven we aan waarmee je rekening moet houden bij de keuze om je aan- of juist af te melden voor de nieuwe KOR.

Omzetgerelateerde btw-vrijstelling zonder aftrekrecht

De bestaande KOR is een verlaging van de per saldo door jou verschuldigde btw. Onder voorwaarden kan je ook een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen. Het uitgangspunt voor de nieuwe KOR is jouw jaaromzet. Die moet lager zijn dan € 20.000. Kies je in dat geval voor de nieuwe regeling, dan ben je vrijgesteld van btw en heb je geen administratieve verplichtingen. Omdat je geen btw in rekening brengt aan jouw klanten, kan je de aan jouw in rekening gebrachte btw niet aftrekken.

 

Herzienings-btw

Verricht je btw-belaste prestaties en kies je voor de nieuwe KOR? Het kan dan zijn dat je de in het verleden afgetrokken btw op bepaalde investeringen moet terugbetalen aan de Belastingdienst (herzienings-btw). Je wordt namelijk een btw-vrijgestelde ondernemer die geen recht heeft op btw-aftrek. Je krijgt dan met terugbetaling van btw te maken als je in het verleden btw in aftrek hebt gebracht op de aanschaf van onroerende en/of roerende zaken, waarvan in 2020 en volgende jaren nog een herzieningsperiode loopt van respectievelijk 9 en 4 jaar. Onder de nieuwe KOR zou je in die jaren de herzienings-btw jaarlijks moeten terugbetalen als deze meer dan € 500 bedraagt. Deze terugbetaling van herzienings-btw kan aanleiding zijn om niet voor de nieuwe KOR te kiezen.

 

Afmelden

Heb je nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en voldoe je aan de omzeteis? Je wordt dan automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR per 1 januari 2020. Maar denk je dat je in 2020 meer btw zult aftrekken dan je zult moeten betalen, dan is het voordelig om je af te melden voor de nieuwe KOR. Afmelden kan ook aan de orde zijn als de herzieningstermijn van jouw investeringen nog niet is verstreken. Als vrijgestelde ondernemer onder de nieuwe KOR moet je namelijk herzienings-btw terugbetalen als deze meer dan € 500 per jaar bedraagt. Je kan je tot 20 november 2019 afmelden met het speciale afmeldformulier. Heb je je afgemeld, dan kan je 3 jaar geen gebruik maken van de nieuwe KOR. Meld je je niet tijdig af, dan zit je in beginsel 3 jaar vast aan de nieuwe KOR, tenzij je tussentijds de omzetgrens van€ 20.000 per jaar overschrijdt. In dat geval word je btw-plichtig vanaf de opdracht waarmee je de omzetgrens overschrijdt. Je moet dan ook weer aan alle btw-verplichtingen voldoen.

 

Aanmelden

Maak je nog geen gebruik van de KOR of maak je geen gebruik van een ontheffing van de administratieve verplichtingen en wil je in 2020 gebruikmaken van de nieuwe KOR? Je kan je dan aanmelden via het speciale aanmeldformulier van de Belastingdienst. De huidige KOR staat alleen open voor de btw-ondernemer/ natuurlijk persoon. De nieuwe KOR kan ook worden gebruikt door rechtspersonen met een kleine omzet tot € 20.000. Denk naast bv’s bijvoorbeeld ook aan stichtingen en verenigingen met geringe ondernemingsactiviteiten. Je moet je uiterlijk vóór 20 november 2019 hebben aangemeld om per 1 januari 2020 van de nieuwe KOR gebruik te kunnen maken.

 

Meer weten?

Wil je meer weten om te kunnen bepalen of je je moet aan- of juist afmelden voor de nieuwe KOR? Bel of mail ons. We helpen je graag verder bij het maken van de voor jouw voordeligste keuze.

 

Delen?