• darkblurbg

GRATIS cursus BTW e - ecommerce

Gepubliceerd op: 19-04-2021

De BTW regels voor onder meer Webshop gaan veranderen. Wilt u een gratis cursus bijwonen?

Gratis webinar BTW e-commerce


Sinds corona zijn er steeds meer internetsite, verkoop via het internet is booming. Met
een paar drukken op de knop krijgen Nederlandse ondernemers bestellingen uit de hele
wereld. Maar hoe zit het met de BTW? De regels gaan per 1 juli 2021 veranderen. Bij
kleinere bestellingen voldoet u op dit moment gewoon de Nederlandse BTW, doet u veel
zaken in het buitenland dan moet u zich daar aanmelden en de buitenlandse BTW
betalen.

Wat gaat er veranderen?


o Omzetdrempels voor buitenland komen te vervallen
o Er komt een One Stop Shop aangifte voor webwinkels
o Geen vrijstelling meer voor invoer van goederen met geringe waarde
o Platforms (zoals Bol.com en Amazon.com) zijn eerder webwinkels


Btw-regels veranderen per 1 juli 2021!


o Ondernemer?
o Levert u goederen in de EU aan klanten in het buitenland?
o Dan veranderen de btw-regels voor u per 1 juli 2021.
o U moet btw aangeven in het land waar u aan levert!

Gratis cursus van de Belastingdienst
Tijdens het webinar ‘Btw e-commerce voor webshop-ondernemers’ dat plaatsvindt op 20
april 2021 van 19.00 tot 20.30 uur
, bespreekt de Belastingdienst de volgende zaken
met u:


o De EU btw-richtlijn e-commerce en de impact op ondernemen.
o De regelingen die beschikbaar komen (Unieregeling, Invoerregeling).
o De dienstverlening van de Belastingdienst.
o De beschikbare informatie en hulp.


U kunt zich via deze link aanmelden voor het webinar.

De btw-wijzigingen per 1 juli 2021

Goederen leveren binnen de EU
Levert u goederen die al in de EU zijn aan klanten in een ander EU-land? En hoeven die
klanten geen btw-aangifte te doen? Vervoert u de goederen bovendien zelf of laat u dat
doen voor uw rekening? Als u onder de omzetdrempel van het leveringsland blijft,
berekent u nu de Nederlandse btw. U doet de Nederlandse btw-aangifte, en u betaalt
Nederlandse btw. Zodra uw omzet meer wordt dan het drempelbedrag per land,
berekent u de btw van het EU-land waar u uw goederen hebt geleverd. Ieder EUland heeft een eigen omzetdrempel. De drempels lopen uiteen van € 25.000 tot €
100.000.


Situatie vanaf 1 juli 2021 bij levering goederen binnen de EU
De omzetdrempels per EU-land vervallen. Er komt één omzetdrempel van € 10.000 per
kalenderjaar voor de gehele EU. Daarbij gaat het om de omzet van goederen die al
binnen de EU zijn, en die u levert aan klanten in andere EU-landen die geen btw aangifte hoeven te doen, zoals particulieren.

Bovendien moet u zelf het vervoer van deze
goederen regelen. Hierbij telt u op uw mogelijke omzet aan digitale diensten aan
particulieren in andere EU-landen.


Is deze omzet maximaal € 10.000, dan berekent u de Nederlandse btw. U doet de
Nederlandse btw-aangifte en u betaalt Nederlandse btw.
Zodra uw omzet meer wordt dan €10.000, berekent u de btw van het EU-land waar u uw
goederen of digitale diensten hebt geleverd.


U mag voor uw btw-aangifte de nieuwe Unieregeling gebruiken. Dan kunt u binnen
het één loketsysteem ieder kwartaal uw btw-melding (aangifte) en betaling in één keer
afhandelen.


Nu berekent u over uw verkopen mogelijk de Nederlandse btw. Vanaf 1 juli moet u
waarschijnlijk het btw-tarief berekenen van de EU-landen waar het vervoer van uw
goederen eindigt: over het algemeen het land van uw klant. U moet zich dan aanmelden
bij de belastingdiensten van die landen, en u doet de btw-aangifte van die landen.
Om dit nu te voorkomen, komt er vanaf 1 juli een nieuw één loketsysteem. Daarmee
handelt u in één btw-melding uw aangifte en betalingen over deze verkopen af voor alle
EU-landen. Via het één loketsysteem kunt u deelnemen aan:

De Unieregeling voor goederen die al binnen de EU zijn;


Levert u goederen van buiten de EU rechtstreeks aan particuliere klanten binnen de EU,
en is de waarde per zending maximaal € 22? Dan geldt er nu een vrijstelling van invoerbtw.
Situatie vanaf 1 juli 2021 bij levering goederen van buiten de EU
De vrijstelling van invoer-btw vervalt voor zendingen van buiten de EU met een
maximale waarde van € 22.


Voert u goederen in met een waarde van maximaal € 150 per zending? Dan mag u de
nieuwe Invoerregeling gebruiken. U kunt dan binnen het één loketsysteem iedere maand

uw btw-melding (aangifte) en betaling in één keer afhandelen en u betaalt geen invoer btw.
Verkoop via platforms


Veel ondernemers verkopen via platforms goederen aan particulieren in EU-landen. Een
platform sluit zelf geen (ver)koopovereenkomsten, maar faciliteert alleen koop en
verkoop. Denk bijvoorbeeld aan websites (of een andere elektronische interface) waarop
producten van verschillende ondernemers worden verkocht.

Wanneer verandert de btw-regeling voor u?


De nieuwe regels gelden alleen in 2 situaties:

Bij afstandsverkopen van goederen die van buiten de EU worden ingevoerd en binnen
de EU worden geleverd en een waarde van maximaal € 150 per zending hebben.

Bij goederen die vanuit een opslagplaats in de EU door een ondernemer die zelf
buiten de EU is gevestigd worden verkocht. In dit geval maakt de waarde van de
goederen niet uit.

Geldt bovenstaande voor u?

Dan wordt onderscheid gemaakt tussen de levering van:

De leverancier aan het platform. De leverancier belast deze levering tegen het 0%
btw-tarief.
Het platform aan de particulier. Dit betekent dat het platform btw berekent en moet
betalen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de Invoerregeling en de
Unieregeling, als aan de voorwaarden wordt voldaan.


In de praktijk gaan de goederen waarschijnlijk nog steeds rechtstreeks van de
leverancier naar de particulier. Bij platformfictie wordt aangenomen dat de leverancier
aan het platform levert, en het platform aan de particulier.


Diensten leveren aan particulieren
Levert u diensten aan particulieren in andere EU-landen waarvoor u de btw moet betalen
van dat land? Dan moet u overleggen met de belastingdienst van dat EU-land over de
manier waarop u de btw kunt betalen.


Situatie vanaf 1 juli bij diensten aan particulieren
Vanaf 1 juli kunt u de Unieregeling gebruiken voor uw diensten aan particulieren in
andere EU-landen waarvoor u de btw moet betalen van dat land. U kunt dan binnen het
één loketsysteem ieder kwartaal uw btw-melding (aangifte) en betaling in één keer
afhandelen.


Voorbeeld BTW nieuw en oud


De omzetdrempel voor Spanje bedraagt € 35.000 voor Italie en Duitsland € 100.000. U
verkoopt in alle landen minder dan deze bedragen (aan mensen die daar wonen). U
voldoet Nederlandse BTW over uw omzet. Vanaf 1 juli 2021 komen de drempels
grotendeels te vervallen (tenzij u minder dan € 10.000 in deze EU landen verkoopt). U
moet dan BTW afdragen in de genoemde landen (volgens het tarief aldaar). U kunt er
ook voor kiezen om de zogenaamde Unieregeling toe te passen. U voldoet dan alle BTW
in 1 keer en de Nederlandse Belastingdienst regelt het dan met de andere EU landen.

 

Delen?