• darkblurbg

FiscKwartaal(tje) nummer 2 - 2022

Gepubliceerd op: 20-05-2022

Het FiscKwartaal(tje) is onze digitale nieuwsbrief met handige tips en actiepunten voor u, in begrijpelijke taal, kort en bondig geschreven. De tekst is onderverdeeld in doelgroepen en bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten. Maar ook recente rechtspraak en reminders komen aan de orde. Onze digitale nieuwsbrief biedt de handige door-klikbare inhoudsopgave dan hoeft u niet alles te lezen.

O.A. te lezen; Download de brochure hier

Tips voor de ondernemer


• Laatste kans voor vaststellingsverzoek eerste drie TVL-periodes
• Meer tijd voor vaststelling TVL Q3 2021
• Belastingschulden terugbetalen
• Bijzonder uitstel van betaling en aanslagen 2022
• Wees op tijd met omzetten oudedagsreserve in lijfrente voor premieaftrek in 2021
• Is schuldsanering een optie?
• Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2021
• Nieuwe subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal
• Ondernemersloket sancties Rusland
• Betaaltermijnen grootbedrijven aan mkb verkort

Tips voor de DGA


• Grens excessief lenen bij de eigen bv gaat omhoog
• UBO-deadline verstreken - wat nu? 


Tips voor werkgevers en werknemers


• Loket definitieve vaststelling NOW 5.0 open
• Lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding
• Vergoedingen voor laadpaal en elektriciteit auto van de zaak
• Start betaald ouderschapsverlof
• Loon doorbetalen bij uitval uit passende arbeid na wachttijd WIA?
• Geen verbod meer op nevenwerkzaamheden, tenzij…
• Premievordering pensioenfonds met terugwerkende kracht

Tips voor elke belastingbetaler


• Jubelton al in 2023 omlaag 
• Stand van zaken herstel box-3-heffing
• Verduurzaam uw verhuurde woningen met subsidie
• Energieprijzen tijdelijk omlaag
• Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt?
• Voortaan register en kwaliteitseisen voor incassobureaus

 

Delen?