• darkblurbg

FiscKwartaal(tje) nummer 2 - 2021

Gepubliceerd op: 20-05-2021

Het FiscKwartaal(tje) is onze digitale nieuwsbrief met handige tips en actiepunten voor u, in begrijpelijke taal, kort en bondig geschreven. De tekst is onderverdeeld in doelgroepen en bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten. Maar ook recente rechtspraak en reminders komen aan de orde. Onze digitale nieuwsbrief biedt de handige door-klikbare inhoudsopgave dan hoeft u niet alles te lezen.

o.a. te lezen;

Tips voor de ondernemer
• TVL weer gewijzigd en verder verhoogd
• Maak tijdig gebruik van Regeling bedrijvenschade coronarellen
• Registreer voor één loket-systeem e-commerce
• Oudedagsreserve tijdig omzetten in lijfrente voor premieaftrek in 2020
• Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2020
Tips voor de DGA
• Houd ingangsdatum ODV in het oog
• AOW-leeftijd ook relevant bij extern onderbrengen ODV-kapitaal
• Nieuwe regels stichtingen en verengingen
Tips voor werkgevers en werknemers
• Aanvragen betalingsregeling NOW-terugbetalingen
• Langer versoepeling onbelaste vaste reiskostenvergoeding
• Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen
• Einde NOW in zicht of toch niet?
• Eenzijdig eigen pensioenbijdrage invoeren, mag dat?
• Controle thuiswerkende werknemers – wat kan en wat niet
• Vrijstelling RVU-heffing ook voor lopende uitkeringen
Tips voor elke belastingbetaler
• Uw woning isoleren met subsidie
• Loket heffingsvermindering verduurzaming huurwoningen weer open
• Alles goed regelen zonder testament
• Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Download de gehele brochure

 

Delen?