• darkblurbg

Bonus of meer salaris?

Gepubliceerd op: 15-05-2019

Goed personeel is schaars, zeker in de huidige tijd. U wilt uw betere medewerkers dus best wat extra’s geven. Meer salaris ligt dan voor de hand, maar soms is een bonus een betere optie. Wat is dan de afweging?

Bonus aantrekkelijker?

Doorwerking. 

Bij salaris moet u zich realiseren dat dit doorwerkt naar de toekomst, een bonus niet. Dit geldt meestal ook voor de doorwerking naar het vakantiegeld en het pensioen.

  • Een bonus voor uw werknemer kost u dus minder dan een salarisverhoging van dezelfde omvang, dus ligt het voor de hand een hogere bonus aan te bieden.
  • Voor de werknemer geldt dat een bonus ook in de toekomst een lager salaris oplevert, minder vakantiegeld en op termijn een lager pensioen.

Premieloon. 

Als werkgever betaalt u premies werknemersverzekeringen over het loon inclusief een eventuele bonus. Deze premies betaalt u tot het premiemaximum van € 55.927 (2019).

  • Betaalt u uw werknemer dus een bonus uit en komt zijn loon daarmee boven het premiemaximum uit, dan bent u daarover geen premies werknemersverzekeringen meer verschuldigd. Afhankelijk van uw sector kan dit al snel 15 tot 20% verschil maken.
  • De tegenhanger hiervan voor de werknemer is dat een eventuele uitkering, bijvoorbeeld bij werkloosheid, lager uitvalt.

Progressie. 

Een nadeel van een bonus kan zijn dat hierdoor een deel van het loon in een andere tariefschijf terechtkomt en dus zwaarder belast wordt. Een progressienadeel treedt alleen bij lagere en hogere inkomens op. 

Tip. Dit is overigens deels te ondervangen door gebruik te maken van de middelingsregeling. Een sterk afwijkend inkomen, bijvoorbeeld door een eenmalige bonus, kan daarbij over drie jaren worden gemiddeld. Het volgens deze gemiddelde inkomens verschuldigde bedrag aan belasting wordt vergeleken met de daadwerkelijk verschuldigde belasting. Het verschil krijgt men terug, op een bedrag van € 545 na.

Gevolgen voor toeslagen

Een hoger salaris heeft, net als een bonus, tot gevolg dat te ontvangen toeslagen minder hoog uitvallen. Let op. Zo kan een stijging in inkomen van € 5.000 in bepaalde gevallen leiden tot € 2.880 aan minder te ontvangen toeslagen. Tip. Bij een bonus doet dit effect zich alleen voor in het jaar waarin deze ontvangen wordt. Bij een salarisverhoging in mindere mate, maar ook in de toekomst. Middeling van het inkomen heeft geen effect op reeds ontvangen toeslagen.

Werkkostenregeling

Bonus onbelast. 

Volgens de werkkostenregeling mag u per jaar 1,2% van uw loonsom besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Komt u over de grens heen, dan bent u als werkgever over het meerdere 80% eindheffing verschuldigd. Brengt u loon onder in de werkkostenregeling, dan betaalt u hierover geen premies werknemersverzekeringen. Ook telt dit loon voor de werknemer niet mee bij het recht op toeslagen. Dit maakt het voor beide partijen lucratief om een bonus of gratificatie onder te brengen in de werkkostenregeling. Een bonus of gratificatie mag echter niet meer dan 30% afwijken van wat gebruikelijk is in uw branche.

Tip. Tot een bedrag van € 2.400 aan vergoedingen en verstrekkingen per werknemer per jaar, doet de Belastingdienst sowieso niet moeilijk.

Bereken vooraf of en tot welk bedrag u een salarisverhoging kunt vervangen door een bonus. Breng een bonus zo mogelijk onder in de werkkostenregeling. Deze is dan voor uw werknemer netto en heeft geen invloed op zijn toeslagen en u betaalt er geen premies werknemersverzekeringen over.

 

Delen?