• darkblurbg

Beperking lenen bij de eigen bv

Gepubliceerd op: 25-08-2020

In ons vorige FiscKwartaal(tje) berichtten wij u dat de invoering van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ wegens de coronacrisis is uitgesteld tot 1 januari 2023. Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast en eindelijk ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wettekst gaat nog steeds uit van een box-2-heffing over alle schulden van meer dan € 500.000 bij uw eigen vennootschap (niet zijnde eigenwoningschulden).

De fiscus verrekent deze heffing echter weer, zodra u aflost op de bovenmatige schuld.
Hierdoor wordt dubbele heffing voorkomen.

Eigenwoningschulden
Eigenwoningschulden bij uw eigen bv zijn uitgezonderd van de maatregel. Maar hiervoor geldt nog wel steeds de
eis dat een hypotheekrecht wordt verstrekt aan uw eigen bv. Voor op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden geldt deze eis niet.

Tip
Heeft deze maatregel voor u gevolgen? Inventariseer dan uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij
uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat u de schuldenlast vóór 2023 zo veel als mogelijk
heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000.

 

Delen?