• darkblurbg

Actie punten eind 2018 voor de DGA

Gepubliceerd op: 02-02-2019

Maatregelen tegen veel lenen bij eigen bv

 

Het lenen bij uw eigen bv boven een bedrag van € 500.000 wordt vanaf 2022 in box 2 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat wil zeggen dat u over het meerdere 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet betalen. Als de voorstellen uit het Belastingplan 2019 doorgaan, wordt dit aanmerkelijkbelangtarief in 2021 zelfs verhoogd naar 26,9%.

Er komt een overgangsregeling voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van uw eigen bv. Bovenop deze eigenwoningschulden geldt een aanvullende drempel van € 500.000 voor u en uw partner gezamenlijk. Het wetsvoorstel met deze maatregelen wordt in het voorjaar van 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

 

Actiepunt

Inventariseer uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Zorg dan dat u de schuldenlast vóór 2022 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000.

 

Download hier de complete brochure

 

Delen?