• darkblurbg

Actie punten eind 2018 voor alle belastingbetalers

Gepubliceerd op: 02-02-2019

Actiepunten voor alle belastingbetalers

 

Anticipeer op minder hypotheekrenteaftrek

 

Volgend jaar gaan de tarieven in de loon- en inkomstenbelasting omlaag. Het tarief in de tweede en derde schijf gaat van 40,85% zelfs met 2,75% omlaag naar 38,10%. Dat betekent echter ook dat u daardoor minder hypotheekrenteaftrek heeft. De hoogste tariefschijf (belastbaar inkomen vanaf € 68.507) daalt van 51,95% naar 51,75%. Voor deze inkomensgroep heeft dit echter geen effect op de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De renteaftrek wordt immers voor deze groep al sinds 2014 afgebouwd met 0,5% per jaar. De renteaftrek bedraagt dit jaar nog 49,5% en wordt volgend jaar 49%.

Vanaf 2020 wordt de aftrek van hypotheekrente zelfs versneld afgebouwd met 3% per jaar, zodat vanaf 2023 de aftrek nog maar maximaal 37,05% bedraagt.

 

Actiepunt

U mag in 2018 de hypotheekrente over de periode 1 januari tot 1 juli 2019 vooruitbetalen en in 2018 in aftrek brengen. Doe dit wel in overleg met uw bank. Er zijn banken die hier niet aan meewerken. Als het kan, laat dan de vooruitbetaling schriftelijk vastleggen. U heeft dan tegenover de Belastingdienst een bewijs van betaling.

 

Download hier de complete brochure

 

Delen?