• darkblurbg

Salarisadministratie

Het voeren van de loonadministratie laat u over aan de salarisadviseurs van Krake Adviesbureau. De verwerking van salarissen is specialistisch werk, waarbij rekening gehouden moet worden met onder andere afspraken die in de cao zijn opgenomen. Onze medewerkers zijn op de hoogte van actuele regelingen en cao-afspraken. Ook belastingwijzigingen worden tijdig uitgevoerd, zodat uw personeel het afgesproken salaris op tijd ontvangt. Denk bijvoorbeeld aan premieheffingen, wijzigingen in personeelstoeslagen of aanpassingen in de belastingpercentages van de inkomstenbelasting. Naast het uitvoeren van mutaties wordt de salarisadministratie gecheckt, op bijvoorbeeld een correcte uitbetaling van minimumlonen. Zo voldoet u altijd aan de wet- en regelgeving met betrekking tot salarisadministratie.

WKR-regeling

De werkkostenregeling is sinds 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever en geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Binnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. De adviseurs van Krake Adviesbureau zorgen voor het correct in uw administratie verwerken van deze vergoedingen en verstrekkingen en kunnen daarnaast voor u in de gaten houden of de vrije ruimte niet wordt overschreden. U kunt op zo'n manier een eindejaarsuitkering geven zonder extra premiekosten.

Personeel: Human Resource Management

Het aannemen, begeleiden en afscheid nemen van personeel is een aspect van het ondernemerschap waar veel ondernemers niet dagelijks mee bezig zijn. Krake Adviesbureau komt regelmatig met bedrijven in het MKB in aanraking waar personeelsdossiers en personeelsbegeleiding niet optimaal zijn. Daarom bieden wij ook Human Resource Management (HRM).

Krake Adviesbureau is ervan overtuigd dat ook bedrijven met een wat kleiner aantal personeelsleden op dit vlak winst kunnen behalen: alleen door samenwerken kan de ondernemer zijn doelen bereiken. Onze adviseur helpt de ondernemer bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, zodat de afspraken tussen werkgever en werknemer goed op papier staan. Dit voorkomt eventuele problemen in de toekomst, bijvoorbeeld in geval van een arbeidsconflict. Verder helpen wij onze klanten met advies omtrent het optimaal benutten van de kwaliteiten van werknemers. Denk hierbij aan functioneringsgesprekken. Onze adviseur kan deze gesprekken samen met de ondernemer voeren of de ondernemer helpen in de voorbereiding van gesprekken. Tijdens het functioneringsgesprek komen onderwerpen naar voren zoals loopbaanbegeleiding en welke doelstellingen hebben de werknemer en de werkgever en hoe komen deze samen? Vastlegging van afspraken in het personeelsdossier is hierbij van belang. Een ander onderdeel van Human Resource Management is begeleiding en coaching van ondernemers in de omgang met werknemers, in het licht van het bereiken van doelstellingen. Hoe motiveert u uw werknemers, wat zijn de effecten van complimenteren en communiceren? Vertrouwen is de basis van een goed functionerend team. Krake Adviesbureau is flexibel in het geven van personeelsadvies. Wanneer het gewenst is om gesprekken met werknemers 's avonds of het in het weekend te voeren, is dat geen enkel probleem voor uw partner in administratieve en fiscale dienstverlening.