• darkblurbg

Bedrijfsadvies

Bij het overnemen van het bedrijf van bijvoorbeeld uw ouders (bedrijfsopvolging), de aankoop van een onderneming of een fusie komt veel kijken. Wat is de onderneming namelijk precies waard? Gaat je niet teveel betalen? Of verdwijnt er niet te veel geld naar de Belastingdienst? En wat is de rol van uw onderneming ná de fusie?

Onze adviseurs gaan met uw plannen aan de slag. De aan te kopen onderneming of fusiepartner wordt in kaart gebracht door middel van diverse kengetallen. Hiermee krijgt u goed zicht op hoe de onderneming er financieel voor staat. Ook kijken wij naar de terugverdientijd van bijvoorbeeld investeringen en beoordelen onze adviseurs de balansposten. Staan de eigendommen wel voor de juiste prijs op de balans, of is de waarde te hoog? En hoe worden de goodwill en voorraden beoordeeld? Het boekenonderzoek, ook wel due diligence-onderzoek genoemd, is essentieel bij een belangrijke investeringsbeslissing zoals bedrijfsovername of fusie. De uitkomst van het due diligenceonderzoek is de waarde van de onderneming. Deze waarde en het onderliggend rapport bieden je een sterke onderhandelingspositie bij de aankoop of de fusie. Maar met het leveren van het rapport zit ons werk er niet op: uiteraard voeren onze adviseurs de onderhandelingen graag samen met u.

Bedrijfsverkoop

De verkoop van een bedrijf heeft vaak veel impact op de ondernemer. Na soms tientallen jaren te hebben gebouwd aan een onderneming, heeft de verkoop ook emotionele impact. De adviseurs van Krake Adviesbureau beseffen dit als geen ander en begeleidt de verkoop graag zo goed mogelijk. Voor de verkoop van de onderneming wordt de verkoopprijs in samenspraak bepaald. Ook brengen de adviseurs de fiscale gevolgen van de verkoop in kaart. Schakel ons bij de verkoop van jou onderneming tijdig in. Een eenmanszaak omzetten in een BV en die vervolgens direct verkopen, heeft vaak een belastingheffing van 52% als gevolg. Onze adviseurs weten hoe het betalen van belasting bij de verkoop van een onderneming kan worden voorkomen of geminimaliseerd.