• darkblurbg

Financiële administratie

De financiële administratie goed verwerken is de basis voor inzicht in de cijfers van uw onderneming. Krake Adviesbureau helpt u bij het opzetten van de financiële administratie. Wij hebben de beschikking over online programma’s op ons klantenportaal, waarmee uw financiële administratie op een eenvoudige manier te voeren is. U kunt ervoor kiezen om de financiële administratie uit te besteden aan één van onze specialisten. Het voordeel hiervan is dat u uw tijd kunt besteden aan ondernemen en zeker weet dat de financiële administratie altijd actueel is. Zo houdt u grip op uw bedrijf. 

Rapportages

De cijfers, vertaald in overzichtelijke rapportages, zorgen ervoor dat u zicht hebt en houdt op uw onderneming. Welke kosten maakt u? Zijn de uitgaven noodzakelijk of kunt u deze beter onder controle houden? Deze vragen worden beantwoord bij tussentijdse rapportages. En indien nodig kan er tijdig bijgestuurd worden. Afhankelijk van uw wensen en de grootte van de onderneming kunnen onze adviseurs de rapportages maandelijks of per kwartaal maken en deze met u bespreken. Door periodiek de cijfers te bespreken blijft uw onderneming financieel bestendig en komt u niet voor verrassingen te staan. Controle op uw cijfers houden, dat is ons gezamenlijk doel.

Liquiditeitsbegroting

Met behulp van een liquiditeitsbegroting krijgt u een beeld van de verwachte ontwikkeling van uw werkkapitaal. U ziet hoeveel geld er maandelijks binnenkomt en uitgaat. En ook op welke onderdelen uw onderneming kosten maakt en opbrengsten genereert.  De accountant stelt een liquiditeitsbegroting voor u op. Op basis van de te verwachten inkomsten en uitgaven wordt inzichtelijk gemaakt of er in bepaalde periodes overschotten of tekorten te verwachten zijn. Samen met de adviseur kunt u als ondernemer keuzes maken over betalingen aan crediteuren en het doen van investeringen. Een ander voordeel van een liquiditeitsbegroting is dat u ziet welke bedragen er gereserveerd moeten worden, bijvoorbeeld voor de uitbetaling van vakantiegeld.

Jaarrekening

Wij zorgen ervoor dat ondernemers jaarlijks de jaarrekening ontvangen. De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming over een boekjaar. Voor een NV of een BV is het samenstellen en deponeren van een jaarrekening verplicht. De verplichting geldt ook voor bedrijven die geen NV- of BV-structuur hebben maar wel een maatschappelijk belang dienen, een lening hebben of personeel in dienst. Een jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening. Beiden zijn, voorzien van een toelichting, opgemaakt door onze adviseurs. Onze adviseurs maken een fiscale jaarrekening die voldoet aan de eisen van de belastingdienst en een commerciële jaarrekening die wordt gebruikt voor financiering of verkoop van een onderneming. Een commerciële jaarrekening geeft de resultaten en het vermogen van een onderneming goed weer. Op basis van de cijfers kunnen doelstellingen voor de lange termijn worden bepaald.