Fout in verhuurovereenkomst, maar toch btw-aftrek

Een verhuurovereenkomst sluit langdurige verhuur niet uit, maar verder wijst alles erop dat de partijen alleen kortdurend willen verhuren. In zo’n geval is sprake van kortdurende verhuur en eventueel aftrek van voorbelasting.
Wed, 08 Dec 2021 12:00:00
Lees verder...


CBS gaat jaarlijks onderzoek doen naar familiebedrijven

Minister Blok heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het CBS jaarlijks onderzoek gaat doen naar familiebedrijven. Dit naar aanleiding van een ingediende motie waarin wordt verzocht om vanaf 2022 periodiek onderzoek te doen naar familiebedrijven en de resultaten met de Kamer te delen.
Wed, 08 Dec 2021 12:00:00
Lees verder...


Niet aantoonbaar uit Nederland vertrokken

Als een werknemer niet kan aantonen dat hij daadwerkelijk Nederland heeft verlaten om voor een buitenlandse werkgever te werken, mag Nederland over het buitenlandse inkomen heffen. Een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet als de eerder in het buitenland verrichtte werkzaamheden weliswaar hetzelfde zijn maar de situatie van de werkgevers verschilt.
Tue, 07 Dec 2021 12:00:00
Lees verder...


Technische btw-problemen bij de Belastingdienst

Als gevolg van technische problemen bij de Belastingdienst zijn mogelijk ten onrechte naheffingsaanslagen btw over het derde kwartaal 2021 en september 2021 opgelegd. Ook waren er problemen met de bevestigingsbrieven van btw-meldingen in het éénloketsysteem.
Tue, 07 Dec 2021 12:00:00
Lees verder...


Ondernemen is meer dan investeren

Pas wanneer sprake is van een bron van inkomen, kan fiscaal gezien een IB-onderneming aanwezig zijn. Hof Amsterdam maakt in twee uitspraken duidelijk dat het doen van investeringen op zich onvoldoende is om een bron van inkomen te hebben. Zo moet zelfs na wat pech voordeel te verwachten zijn.
Mon, 06 Dec 2021 12:00:00
Lees verder...


Gewijzigde winstverdeling wijst op nieuwe maatschap

Soms ontbinden twee maten een maatschap om vervolgens een nieuwe maatschap met elkaar aan te gaan met een andere winstverdeling. In zo’n situatie kan de inbreng van vastgoed in de nieuwe maatschap vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting.
Thu, 02 Dec 2021 12:00:00
Lees verder...


Geen excuus om betaling op g-rekening uit te stellen

Als een uitlener van personeel toestaat dat de inlener zijn verschuldigde betaling stort op de g-rekening van de uitlener, mag die inlener zijn betaling in principe niet opschorten.
Thu, 02 Dec 2021 12:00:00
Lees verder...


Belastingkorting kan toch zonder beschikking ab-verlies

Rechtbank Noord-Nederland staat toe dat een dga zijn verlies uit aanmerkelijk belang, dat niet bij beschikking is vastgesteld, omzet in een belastingkorting. De rechtbank heeft dit standpunt niet altijd ingenomen.
Wed, 01 Dec 2021 12:00:00
Lees verder...


Bedragen en percentages zorgverzekering 2022 vastgesteld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regeling ter vaststelling van bedragen en percentages voor de zorgverzekering en zorgtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd.
Wed, 01 Dec 2021 12:00:00
Lees verder...


Partner haalt na overlijden en/of-rekening leeg

Volgens het Financiële Klachteninstituut (Kifid) is een mederekeninghouder volledig bevoegd om over het saldo van een en/of-rekening te beschikken. Dat de rekening door een partner is leeg gehaald voordat de bank wist van het overlijden, kan de bank niet worden aangerekend.
Tue, 30 Nov 2021 12:00:00
Lees verder...